Politica de confidenţialitate privind protecția datelor cu caracter personal

Confidențialitatea datelor este de o importanță deosebită pentru SOFIAMAN și dorim să fim deschiși și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, avem o politică în care este definit modul de prelucrare și de protejare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SOFIAMAM IMPEX S.R.L. (in continuare ”SOFIAMAN”) este operator de date cu caracter personal înregistrat în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 10865, și are obligația de a prelucra și de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizează clienții utilizând orice modalitate de comunicare cu firma noastră.

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare "Regulamentul") va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

DATELE DE IDENTIFICARE ALE OPERATORULUI DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Este responsabil pentru operarea paginii web www.bloom85.ro și are calitatea de operator SC SOFIAMAN IMPEX SRL cu sediul în Tg. Neamt, Str. Mărășești, nr 215, Jud Neamt, înregistrată la ORC sub nr. J27/105/1996, având CIF RO4536401, prin reprezentant legal Cucu Florin.

SOFIAMAN IMPEX SRL (“SOFIAMAN”) este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

Sediu social:
SOFIAMAN IMPEX SRL
Str. Mărășești, Nr. 215, Târgu Neamț
Număr de înregistrare în scopuri de TVA: RO4536401
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J27/105/1996

Informăm persoanele interesate că SOFIAMAN a desemnat un delegat pentru protecția datelor pe care îl pot aborda pentru orice chestiune referitoare la procesarea datelor lor personale. Persoanele interesate pot contacta delegatul pentru protecția datelor prin intermediul următoarelor date de contact: contact@bloom85.ro sau prin poșta la sediul social menționat mai sus.

Această pagină web se adresează exclusiv utilizatorilor cu vârsta peste 16 ani.

În vederea respectării obligațiilor care ne revin, derivând din Regulament, și având în vedere că protecția datelor dvs reprezintă o preocupare majoră și constantă pentru noi, am elaborat prezentul document, care stabilește categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm la vizita dvs pe pagina noastră web, scopul și temeiul prelucrării, durata prelucrării, unde păstrăm și cui transmitem aceste date,  precum și drepturile pe care le aveți în calitatea dvs de persoana vizata, implementate special pentru a asigura protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale dvs. și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

1. Definiții

”date cu caracter personal” orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

”persoană împuternicită” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului; 

Vă asigurăm că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, doar pentru îndeplinirea scopurilor explicite care v-au fost aduse la cunoștință.

SC SOFIAMAN IMPEX SRL în calitate de operator, prelucrează datele într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.   

 2. Datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm. Scopul. Temeiul. Durata Prelucrării

Colectăm de la dvs. doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a vă putea oferi posibilitatea de utilizare a paginii noastre web, pentru a putea onora comenzile dvs. și pentru a vă putea oferi acces la produsele noastre și pentru a vă putea ține la curent cu produsele, serviciile și ofertele noastre (marketing direct), în măsura în care acest lucru este permis de reglementările legale sau se realizează pe baza consimțământului dvs.

SOFIAMAN poate colecta următoarele date personale ale utilizatorilor paginii web www.bloom85.ro prin intermediul formularelor corespunzătoare: nume, adresă de e-mail, adresă poștală, număr de telefon, IP, numărul cardului bancar (PAN+CVV2), în conformitate cu standardele PCI DSS sau numărul contului bancar (furnizat de client în caz de returnare) atunci când utilizatorul vizitează SITE-UL, se înregistrează, plasează o comandă online, confirmă plata, contactează SOFIAMAN sau participă la promoții sau sondaje organizate de companie.

Toate datele personale pe care le colectează SOFIAMAN provin de la persoana interesată, cu excepția datelor de contact, care ne pot fi furnizate de prieteni sau rude, pentru:
- trimiterea unui cec cadou sau a altui cadou.
- partajarea articolelor preferate salvate pe SITE.

Fiecare categorie de date va fi colectată în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri și vor fi pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrat.

Pentru a asigura principiul transparenței informațiilor la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal vă comunicăm în cele ce urmează modul în care prelucrăm datele tale, scopurile și temeiul juridic (baza legală) al activităților prin care prelucrăm datele tale.

 

CONSIMȚĂMÂNTUL ASUPRA FOLOSIRII DATELOR PERSONALE

Furnizând datele cu caracter personal, clientul este de acord cu prelucrarea lor de către firma SOFIAMAN, precum și cu primirea de informații comerciale.

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

Datele personale ale persoanei interesate vor fi procesate în următoarele scopuri, după caz:

 • Gestionarea și derularea cumpărăturilor online. Utilizăm datele personale ale clientului pentru a procesa și pentru a-i livra comanda, pentru a-l informa prin intermediul poștei electronice, SMS, apeluri telefonice în legătură cu situația comenzii sale.
 • Gestionarea și emiterea documentelor aferente vânzării.
 • Gestionarea procesului de vânzare. Vom folosi datele cu caracter personal pentru a gestiona interogările, reclamațiile și garanțiile pentru produse, precum și pentru a asigura asistență tehnică prin e-mail, telefon și prin intermediul rețelelor sociale. De asemenea, vă putem contacta dacă există o problemă cu comanda dumneavoastră.
 • Gestionarea și trimiterea de date privind promoțiile exclusive, cu ultimele noutăți și informații personalizate, adaptate profilului, intereselor și necesităților dumneavoastră, prin intermediul adresei de e-mail, SMS-urilor, apeluri telefonice sau poștei convenționale. Pentru a vă optimiza experiența cu SOFIAMAN, vă vom oferi informații relevante, recomandări de produse, mementouri despre produsele rămase în coșul dumneavoastră de cumpărături și vă vom trimite oferte personalizate. Toate aceste servicii se bazează pe comenzile anterioare, pe articolele pe care ați făcut click și pe informațiile pe care le-ați trimis.
 • Gestionarea și derularea înregistrării pe SITE. Vom folosi datele cu caracter personal pentru a vă crea și administra contul personal. Vă oferim istoricul comenzilor și detaliile despre comenzile dumneavoastră și vă permitem să vă gestionați setările contului (inclusiv preferințele de marketing). Pentru a vă oferi recomandări relevante privind produsele SOFIAMAN vă vom prelucra navigarea pe platforma noastră digitală, istoricul de cumpărături și recenziile despre produse, precum și datele pe care le-ați trimis prin contul dumneavoastră.
 • Gestionarea altor activități de marketing. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi utilizate atunci când SOFIAMAN contactează participanții la aceste activități, pentru a contacta eventualii câștigători ai unor concursuri organizate, pentru a livra și urmări acordarea premiilor, etc.
 • Respectarea obligațiilor legale. Vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a respecta obligațiile legale, hotărârile judecătorești și deciziile autorităților. Aceasta include utilizarea datelor cu caracter personal pentru colectarea și verificarea datelor contabile în conformitate cu reglementările privind evidențele contabile.
 • Prevenirea folosirii abuzive și a infracțiunilor. Vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a gestiona prevenirea pierderilor, garantând respectarea termenilor și condițiilor, precum și pentru a detecta și preveni utilizarea greșită a serviciilor noastre. De asemenea, vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal din supravegherea video, din motive de securitate, pentru a putea urmări incidentele, pentru a preveni și a raporta infracțiunile penale săvârșite în magazinele noastre. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi folosite pentru a preveni și a investiga abuzurile asupra serviciilor noastre online, pierderile și fraudele, prin analizarea comportamentului de cumpărături online.

 

LOCUL DE STOCARE A DATELOR

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate în România și nu sunt transferate către alte entități. În situația schimbării locului de stocare a datelor, vom efectua acest lucru în conformitate cu legislația în vigoare.

TIMPUL DE PĂSTRARE A DATELOR


SOFIAMAN va păstra datele personale ale clienților cât timp este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate în prezenta politică, cu excepția cazului în care legea permite sau solicită în viitor păstrarea lor pentru o perioadă mai lungă.

ACCESUL LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing. Însă datele dumneavoastră pot fi transmise unor terți pentru a fi utilizate in scopuri legale (ANAF) sau pentru a vă oferi serviciile noastre (firme de curierat).

SOFIAMAN NU COLECTEAZĂ DATE CU CARACTER SPECIAL

În general, SOFIAMAN nu colectează date cu caracter special cum ar fi cele referitoare la rasă sau originea etnică, opiniile politice, credințele religioase sau filozofice, apartenența la sindicate, detalii cu privire la starea de sănătate sau orientarea sexuală. Cu toate acestea, dacă va fi obligatoriu să colecteze astfel de date pentru a furniza clienților săi servicii sau produse, SOFIAMAN va solicita consimțământul expres al clienților pentru a le colecta și a le procesa.

CREAREA UNUI CONT

În momentul creării unui cont de utilizator pe site-ul nostru www.bloom85.ro, vă solicităm și colectăm numele, prenumele, adresa, nr. de telefon și adresa de email, IP.

Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare în scop precontractual, pentru a vă putea permite să accesați produsele noastre și pentru a putea efectua o comandă, temeiul prelucrării fiind obligația contractuală. În măsura în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. SC SOFIAMAN IMPEX SRL nu va putea onora și livra comenzile dvs.

Datele dvs. prelucrate la momentul creării contului nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, vor fi divulgate niciunui terț și nu vor face obiectul unul transfer către o țară terță sau o organizație internațională.

REALIZAREA UNEI COMENZI

În momentul completării și finalizării formularului de comandă vă solicităm și colectăm de la dvs. numele, prenumele, adresa de contact, adresa de livrare, nr. de telefon și adresa de email și IP

Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare în scop contractual, pentru a-ți putea onora comenzile, a livra produsele la adresa indicată, a ne executa obligațiile de garanție asociate produselor, sau, după caz, a face un retur de produse. Temeiul prelucrării îl reprezintă obligația contractuală dintre părți astfel cum a fost ea stabilită prin Termeni și Condiții. În măsura în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. SC SOFIAMAN IMPEX SRL nu va putea onora și livra comenzile dvs.

Totodată datele dvs. cu caracter personal ne sunt necesare pentru a completa și livra facturile fiscale aferente produselor livrate. Datele dvs. de plată online nu vor fi accesibile si nici nu vor fi stocate de către SC SOFIAMAN IMPEX SRL, ci doar de furnizorul serviciului de plată electronică sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate vei fi informat, anterior introducerii efective a detaliilor cardului pe care îl folosești pentru plata online. Singurele date privind plata efectuată pe care noi le vom stoca sunt cele legate de data inițierii și finalizării tranzacției precum și situația plății. În temeiul obligației legale datele dvs. cu caracter personal necesare întocmirii documentelor de plată vor fi furnizate partenerilor noștri contractuali care ne furnizează serviciile IT și vor fi folosite în vederea depunerii declarațiilor fiscale și contabile la autoritățile fiscale.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pe întreaga durată a raportului contractual precum și pe un termen de 3 ani de la data plasării ultimei comenzi acesta fiind termenul de prescripție.

Pentru a ne putea executa la timp și conform obligațiile asumate, datele dvs. cu caracter personal for fi divulgate partenerilor noștri contractuali de încredere, selectați în mod atent:

 • furnizorul serviciului de stocare a datelor pe servere externe situat în România;
 • furnizorul serviciilor de contabilitate
 • furnizorul serviciilor de comunicări și transmiteri corespondență pe e-mail
 • furnizorul serviciilor de telefonie mobilă care ne ajută să ținem legătura cu tine, situat în România;
 • curieri cu care avem încheiat un raport contractual;
 • procesatorii serviciului de plăți online

Datele dvs. prelucrate la momentul creării contului nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri și nu vor face obiectul unul transfer către o țară terță sau o organizație internațională.

NEWSLETTER – MARKETING DIRECT

Abonarea și dezabonarea la newsletter-ul Bloom85 este gratuită și voluntară și se face exclusiv în baza consimțământului dvs. Newsletter-ul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra Bunurilor, Serviciilor, Promoțiilor, etc. Vânzătorului într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Pentru a asigura serviciile de marketing colectăm de la dvs. adresa de e-mail, nr. de telefon, nume, prenume. Aceste date for fi folosite în mod exclusiv pentru a vă ține la curent cu privire la produsele, serviciile și ofertele noastre. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă consimțământul tău, durata prelucrării fiind întreaga durată a existenței consimțământului.

Consimțământul poate fi retras oricând printr-un email trimis la adresa de mail contact@bloom85.ro sau prin accesarea link-ului de dezabonare din cuprinsul e-mailului primit de la noi și va avea drept consecință încetarea prelucrării. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuată înainte de retragerea acestuia.

Datele tale nu vor fi transferate către niciun alt operator sau împuternicit și nu vor fi transmise către nicio țară terță și sau organizație internațională

LINK-URI

Acest site conţine link-uri către alte site-uri. SC SOFIAMAN IMPEX SRL nu este responsabil de politica de confidenţialitate practicată de aceştia. Vă recomandăm consultarea în prealabil a termenilor legali şi a celorlalte informaţii referitoare la colectarea informaţiilor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplică doar în cazul informaţiilor colectate pe acest site.

Atunci când accesați o pagină web care conține plugins, browser-ul dvs. stabilește o legătură directă cu serverele furnizorilor respectivi. Conținutul plugins-ului va fi transmis de furnizorul respectiv direct către browser-ul dvs. și va fi integrat de acesta în pagina web. Prin integrarea plugins-ului, furnizorul respectiv primește informația că browser-ul dvs. a accesat pagina noastră web. Aceasta se întâmplă indiferent dacă aveți un profil pe rețeaua socială respectivă sau dacă tocmai v-ați logat.

În cazul în care sunteți logat pe rețeaua socială respectivă, aceasta poate atribui vizita pe pagina noastră web profilului dvs. de pe rețeaua socială respectivă. Dacă interacționați cu plugins, de exemplu prin acționarea butonului”Îmi place” de pe Facebook sau faceți un comentariu, informația corespunzătoare va fi transmisă direct către furnizorul respectiv și stocată acolo.

Informații privind scopul și volumul colectării datelor, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor cu caracter personal prin furnizorul respectiv, cât și drepturile dvs. și posibilitățile de setare referitoare la acestea în vederea protecției vieții dvs. private găsiți în instrucțiunile referitoare la protecția datelor ale furnizorului respectiv.

3. Securitatea datelor dvs. cu caracter personal

SOFIAMAN a implementat măsuri, pentru a proteja datele personale ale clienților împotriva pierderilor accidentale sau a accesului, folosirii, modificării și dezvăluirii neautorizate.

Confidențialitatea și securitatea contului fiecărui client sunt protejate prin parolă. Pentru a preveni accesul neautorizat la contul clientului și la datele sale personale, acesta trebuie să aleagă o parolă puternică și să-l protejeze prin limitarea accesului la computerul, dispozitivul, browserul sau aplicația utilizată și prin delogare după ce clientul a finalizat operațiunile în cont.

Chiar dacă SOFIAMAN depune toate diligențele pentru a proteja confidențialitatea contului clienților precum și a datelor personale ale acestora, SOFIAMAN nu poate garanta întotdeauna că acestea vor fi complet protejate. Securitatea datelor personale ale clienților poate fi compromisă prin utilizarea sau accesarea neautorizată, avarierea hardware-ului sau a software-ului și datorită altor factori.

Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării informaţiilor personale ale utilizatorilor nostri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline cât şi online. Toate informaţiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lacăt, poziţionat în partea de jos a ferestrei de browser Microsoft Internet Explorer.

4. Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată

Regulamentul 679/2016 asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

Noul Regulament conferă si mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal. În continuare vă enumerăm drepturile dumneavoastră:

 • Dreptul la acces a persoanei vizate: Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți să ne contactați pentru a vă furniza datele cu caracter personal prin e-mail.
 • Dreptul la rectificarea datelor: Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete. Acest lucru se poate realiza și direct prin editarea datelor cu caracter personal dacă aveți un cont SOFIAMAN.
 • Dreptul la ștergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”): Aveți dreptul să solicitați ștergerea fără intârzieri nejustificate a datelor cu caracter personal prelucrate de SOFIAMAN, cu excepția următoarelor situații:
  • aveți o comandă deschisă care nu a fost încă expediată sau a fost parțial expediată;
  • aveți o datorie neplătită la SOFIAMAN, indiferent de metoda de plată;
  • aveți o solicitare nerezolvată la Serviciul Clienți;
  • dacă ați efectuat o achiziție, datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră vor fi păstrate conform legislației în vigoare.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați ca SOFIAMAN să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:
  • dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim, SOFIAMAN va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim;
  • dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, SOFIAMAN trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal;
  • dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  • dacă SOFIAMAN nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.
 • Dreptul la portabilitate: În baza solicitării scrise, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor cu caracter personal transmise de dumneavoastră.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim: Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim. SOFIAMAN nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât, dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.
 • Dreptul de a vă opune marketingului direct: Aveți dreptul să vă opuneți marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct. Vă puteți dezabona de la marketingul direct prin următoarele mijloace:
  • urmând instrucțiunile din fiecare e-mail de marketing;
  • modificând setările contului dumneavoastră SOFIAMAN.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate: Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, adoptate exclusiv în baza unei prelucrări automate și care i-ar putea afecta în mod semnificativ drepturile.
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere: Dacă sunteți de părere că SOFIAMAN vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta pe e-mail la adresa contact@bloom85.ro . De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter Personal sau instanțelor competente.

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o simplă cerere adresată SC SOFIAMAN IMPEX SRL, în calitate de operator, la sediul nostu sau la adresa de email contact@bloom85.ro sau prin accesarea funcțiilor puse la dispoziție pe site-ul nostru (link export și ștergere).

5. Date de contact

Prezenta Politică se completează cu celelalte politici specifice ale SC SOFIAMAN IMPEX SRL si Termenii și Condițiile pe care le poți accesa de pe site-ul nostru. Orice schimbare a termenilor prezentei politici va fi comunicată către utilizatori prin e-mail, astfel încât aceştia să fie permanent informaţi cu privire la informaţiile pe care le colectăm, cum le utilizăm şi în ce circumstanţe, dacă există, le facem publice. Utilizatorii vor putea să fie sau nu de acord cu utilizarea informaţiilor în alte scopuri. Vom utiliza informaţiile în concordanţă cu politica sub care au fost culese informaţiile.

Prezenta informare a dvs. este limitată la pagina noastră web și nu este valabilă pentru paginile web ale operatorilor terți, care pot fi accesate prin intermediul acestei pagini web. Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor de către acești operatori terți și nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere în legătură cu aceste pagini web.SC SOFIAMAN IMPEX SRL

Persoană responsabilă: Paula Timișescu

Telefon  0233.791.343

Email   contact@bloom85.ro